Analityka

Znaczenie analityki dla marketingu

Analityka w marketingu polega na zbieraniu, przetwarzaniu i interpretacji danych dotyczących działań marketingowych, celem optymalizacji i poprawy skuteczności działań. Analityka pozwala na lepsze zrozumienie rynku, klientów i konkurencji, a także na podejmowanie bardziej trafnych decyzji dotyczących strategii marketingowych i działań operacyjnych. Do analityki wykorzystuje różne narzędzia i metody, takie jak raporty Google Analytics, narzędzia do monitorowania social media, raporty z narzędzi do email marketingu czy narzędzia do analizy wyników kampanii reklamowych. Analityka w marketingu obejmuje różne obszary, takie jak: analizę danych demograficznych i zachowań klientów, analizę skuteczności kanałów dystrybucji oraz analizę efektywności poszczególnych działań marketingowych. 

W czym się specjalizujemy?

Analityka jest procesem złożonym, który składa się z wielu elementów. Dotyczy nie tylko stron internetowych, czy mediów społecznościowych. Celami analityki jest najczęściej badanie efektywności oraz budowanie lub ulepszenie strategii.